Microsoft System Center - Orchestrator

Orchestrator, veri merkezleri için tasarlanmış bir otomasyon ve iş akış yönetim çözümüdür. Oluşturma, izleme ve ortamınızdaki kaynakların dağıtımı gibi ihtiyaçları otomatikleştirebilen Orchestrator, birbirinden tamamen farklı görevleri grafik kullanıcı arabiriminde bir araya getirerek güvenilir, esnek, verimli ve uçtan uca çözümler oluşturabilir.

  • Donanım veya yazılım seviyesindeki veri merkezi süreçlerinizi otomatikleştirebilir.
  • Hazır entegrasyon paketleri sayesinde System Center, Vmware vSphere, HP Service Manager, Active Directory, Exchange Server gibi ürünlerle kolayca entegre olabilir.
  • Operasyonel verimliliği arttırmak için BT’deki en iyi yöntemleri standartlaştırıp otomatik olarak ortamınıza uygulayabilir.
  • Komut dosyası ve programlama dili kullanmayı bilmek zorunda kalmadan grafik kullanıcı arabirimi ile çalışabilir.
  • Microsoft platformları dışındaki üçüncü parti platformları otomatikleştirmek için kullanılabilir.
  • Tamamen özel otomatikleştirilmiş prosedürler hazırlamaya izin verir.

 

Microsoft System Center - Service Manager

Service Manager, BT servislerinde olay ve problem yönetimi için tasarlanmış bir çözümüdür. Microsoft Operations Framework (MOF) ve Information Technology Infrastructure Library (ITIL) en iyi pratikleri temel alınarak geliştirilmiştir. Yardım masası, olay ve sorun çözme, değişiklik yönetimi, varlık yaşam döngüsü yönetimi gibi BT ‘de kabul görmüş konular için yerleşik özellikler barındırır.

 

Özel Otomasyon Çözümleri

BT yapılarının giderek karmaşıklaşması ve ürün çeşitliliği nedeniyle bazı durumlarda hazır çözümler ihtiyaçlara tam olarak yanıt veremeyebilir.

INPROWISE Danışmanlık Hizmetleri, hazır otomasyon çözümleriyle efektif bir şekilde karşılanamayan ihtiyaçlarınız için özel servisler geliştirerek beklentinizle tam olarak örtüşen çözümler sunabilir.