• System Center Operations Manager

   

  System Center Operations Manager

  Microsoft System Center ailesinin önemli bir parçası olan Operation Manager, işletim sistemi, uygulama, sunucu, depolama veya ağ cihazı gibi çeşitli BT bileşenleri için durum, sağlık ve performans takibini tek bir noktada toplar, anlık veya geriye dönük kapsamlı raporlamayı mümkün kılar.

  Sahip olduğu gelişmiş tanılama ve haberdar etme yöntemleri sayesinde System Center Operations Manager, BT bileşenlerinde oluşan veya oluşma ihtimali söz konusu olan erişilebilirlik, performans, yapılandırma veya güvenlik problemlerine karşı çeşitli kanallardan uyarılar üretebilir ve diğer System Center araçları ile tam entegre olarak önceden belirlenmiş iş akışlarını tetiklemek suretiyle çözümün başlamasına yardımcı olabilir.

  System Center Operations Manager, izlenecek BT bileşenine özgü izleme yöntemlerini özel Yönetim Paketleri altında toplayabilir. Bu sayede Operations Manager, Microsoft, Novel, Sun/Oracle, Symantec, VMware, SAP, IBM, HP, Citrix, Cisco, F5, EMC, NetApp gibi yaygın markaların ürünlerini izlemek için üretici veya uzman çözüm ortakları tarafından önceden oluşturulmuş hazır Yönetim Paketleri ile çalışabilir, aynı zamanda özelleştirilmiş Yönetim Paketleri yazmaya ve paylaşmaya da olanak tanır.

  Merkezi izleme ve yönetimi destekler. SLA tabanlı izlemeyi destekler. Ajanlı veya ajansız izlemeyi destekler. Fiziksel veya sanal, özel veya genel bulut ortamlarındaki bileşenler için kapsamlı sağlık takibini destekler. Erişilebilirlik Performans Yapılandırma Güvenlik Yaygın uyarı bildirim kanallarını destekler. SMS E-posta Anlık ileti (Lync gibi) Kontrol panelinde uyarı Özel uygulama tetikleme (iş akışı) Birçok noktadan izleme yapabilir. SNMP WMI performans sayaçları WMI olayları Windows olay günlüğü Windows servisleri Windows performans sayaçları UNIX/Linux için Scripting Text ve CSV formatlı log dosyaları Geniş platform izleme desteğine sahiptir. Uygulama/Servis/İşlem İşletim sistemi (Windows, Unix, Linux) Ağ ve bileşenleri Sunucu ve bileşenleri Depolama cihazı ve bileşenleri Hazır Yönetim Paketleri sayesinde geniş ürün izleme desteği sağlar. Özelleştirilmiş Yönetim Paketleri hazırlamayı destekler. Otomatik bulma ve yönetim ajanı yüklemeyi destekler. Özelleştirilebilir kontrol ve izleme paneline sahiptir. Kontrol ve izleme panellerine Web tabanlı erişimi destekler. PowerShell ile komut tabanlı yönetimi destekler. Gerektiğinde diğer System Center ürünleriyle entegre olabilir.
 • System Center Configuration Manager

   

  System Center Configuration Manager

  Microsoft System Center ailesinin bir diğer önemli parçası Configuration Manager, BT ortamınızda yer alan çeşitli platformlar için kapsamlı değişiklik ve yapılandırma yönetimleri sunarken raporlamaya da yardımcı olur. Üstelik bunları yaparken şirket politikalarına uyumlu kalmayı ve kontrollü olmayı esas alır.

  İşletim sistemi, uygulama ve güncelleştirme dağıtımı, bilgisayar ve sunucuların uzaktan yönetilmesi, uyumluluk ayarlarının izlenmesi ve iyileştirilmesi, donanım ve yazılım envanter takibi gibi görevleri gerçekleştirmenize olanak sağlayan Configuration Manager, aynı zamanda Microsoft SQL Server veri tabanı içerisinde sakladığı tüm bilgileri özelleştirilmiş şekilde birleştirebilir ve geriye dönük olarak raporlayabilir.

  Tek bir noktadan sunulan çeşitli yöntemlerle kurum ağı üzerinde fiziksel, sanal ve mobil istemcilerin kapsamlı yönetimini gerçekleştirebildiği gibi, Windows Intune ile entegre olarak mobil cihazlar için bulut tabanlı yönetim desteği de sunar. Bu sayede, kurumunuzun yapılandırma ilkelerini ağ üzerinden direkt veya bulut tabanlı olarak çeşitli mobil aygıt ve platformlara kolayca dağıtabilirsiniz.

  Uygulama Teslimi

  Configuration Manager, kullanıcı merkezli bir uygulama dağıtım yaklaşımına sahiptir. Kullanıcı kimliği, uygulama bağımlılıkları, aygıt ve platform türü veya ağ bağlantısı gibi çeşitli noktaları değerlendirerek en iyi uygulama deneyimini tespit etmek ve sunmak için tasarlanmıştır.

  Sanal Masaüstü Yönetimi

  Microsoft Masaüstü Sanallaştırma çözümlerinin anahtar bileşenlerinden olan Configuration Manager, fiziksel ve sanallaştırılmış masaüstü yönetimini tek bir noktada birleştirir. Microsoft Application Virtualization (App-V) ile entegre olabilme yeteneği sayesinde geleneksel uygulamalara ek olarak sanal uygulama paketlerini de kolayca dağıtabilir. Böylece tek bir noktadan hem fiziksel hem de sanal uygulama dağıtımını ölçeklemeye izin verir.

  Aygıt Yönetimi

  Windows Intune ile birlikte çalışabilmesi sayesinde tüm mobil aygıtlarınızı aynı konsol üzerinden yönetebilirsiniz. Windows RT, Windows Phone 8, iOS ve Android aygıtların yönetimi, politika dağıtımı, değerlendirme ve uygunluk denetimi gibi daha birçok konuyu System Center Configuration Manager ile gerçekleştirmek mümkün.

  Uç Nokta Koruması

  System Center Endpoint Protection ile birlikte çalışarak istenmeyen zararlı yazılım koruması, teşhis yetenekleri, güvenlik açığı koruması, iyileştirme gibi özelliklerden faydalanır ve istemci altyapınızı tek bir noktadan daha kapsamlı yönetmenize yardımcı olur.

  Uyumluluk ve Ayar Yönetimi

  Configuration Manager, beklenen yapılandırma durumu bilgilerini içeren referanslar (baseline) oluşturmanıza izin verir. Ardından herhangi bir anda veya her zaman tüm kullanıcı aygıtları ilgili baseline'lara göre kontrol edilerek gerekiyor ise iyileştirilir veya uyarılar üretilerek bilgilendirilir. Configuration Manager aynı zamanda System Center Service Manager ile entegredir. Örneğin baseline dışına çıkan durumlarda otomatik olarak Service Manager sistemine kayıt açarak bir destek personeline ilgilenmesi için ölçülebilir bildirimlerde bulunabilir.

  Yazılım Güncelleştirme Yönetimi

  Microsoft Windows Software Update Services (WSUS) ile entegre olan Configuration Manager, BT ortamınızdaki yazılım güncelleştirme yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Yeni Configuration Manager ile Microsoft ürünlerinin yanı sıra üçüncü parti uygulamalar, donanım sürücüleri ve sistem BIOS'u gibi şeyler için de güncelleştirme dağıtmak mümkün.

  Güç Yönetimi

  Configuration Manager, donanımlar üzerinde merkezi güç yönetimini etkinleştirmek için kapsamlı bir set sağlar ve daha fazla enerji tasarrufunu mümkün kılar. Enerji tasarrufuna direkt uyumlu olmayan cihazlarda ise güç ayarlarını optimize etmek için Windows işletim sistemindeki yerleşik güç yönetimi yetenekleriyle birlikte çalışır.

  İşletim Sistemi Dağıtımı

  Configuration Manager, masaüstü, sunucu, dizüstü ve mobil aygıtlar için söz konusu karmaşık işletim sistemi ve uygulama dağıtım görevlerini üstlenir, basitleştirir ve el ile kurulumlarda oluşabilecek hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

  İstemci Sağlık Takibi

  Configuration Manager, istemci altyapınızdaki sistemler için sağlık izlemesi ve değerlendirme işleri yaparak sonuçları gösterebilir, doğrudan konsol içinde uyarılar oluşturabilir ve tüm bunların yanında otomatik olarak düzeltme müdahalelerinde bulunabilir.

  Varlık Zekası

  Configuration Manager, donanım ve yazılım envanteri için kullanılmak üzere çeşitli varlık zekası teknolojileri içerir. Bu teknolojiler, mevcut envanter bilginiz üzerinde çalışarak yeni yazılım satın alma kararları, yükseltme planları ve lisans gereksinimlerini karşılama konularında zengin raporlar sunar.

  Envanter Takibi

  Configuration Manager, mevcut donanım ve yazılım envanterini kolay bir şekilde toplamaya, sınıflandırmaya ve raporlamaya yardımcı olur.

 • System Center Virtual Machine Manager

   

  System Center Virtual Machine Manager

  Microsoft System Center ailesinin bir diğer önemli parçası Virtual Machine Manager, sanallaştırma sunucularının, ağ ve depolama kaynaklarının, sanal makinelerin ve diğer özel bulut bileşenlerinin yapılandırılması ve yönetilmesi için destek olan bir sanallaştırılmış veri merkezi yönetim aracıdır. Modern ve kapsamlı bir yönetim aracı olan Virtual Machine Manager, birçok System Center ürünüyle direkt entegre olabildiği için özel bulut inşası ve işletiminde önemli rol oynamaktadır.

  Yeni sanal makine dağıtımını ciddi oranda hızlandıran ve otomatikleştiren Virtual Machine Manager, aynı zamanda fizikselden sanala dönüşüm yöntemleri sunarak sunucu konsolidasyonunu basitleştirir.

  Hyper-V, ESX, Xen gibi yaygın sanallaştırma platformlarının yönetimini destekler ve tüm bunları aynı konsol üzerinde yapmanıza izin verir. Sanallaştırma sunucuları, sanal makineler, bulut servisleri, depolama ve ağ kaynakları gibi özel bulut altyapı bileşenlerinin dağıtılması ve işletilmesine ek olarak şablon tabanlı kütüphane kaynaklarının kullanımını mümkün kılmasıyla gerçek anlamda birleştirilmiş bir bulut yönetim aracıdır.

  Altyapı

  Kendi yönetim sunucuları için yüksek erişilebilir dağıtımı destekler. Sanallaştırma sunucuları ve sanal makineler için kaynak kullanım eğilimlerini anlık, günlük ve aylık olarak raporlayabilir. Microsoft SQL Server veri tabanlarından faydalanır. Operasyonel görevler için rol tabanlı yetkilendirmeyi ve erişimi destekler. Windows Server Update Services (WSUS) ile entegre olarak sanallaştırma ve kütüphane sunucularının güncelleştirme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Operations Manager, App Controller gibi diğer System Center ürünleriyle entegre olabilir.

  Sanallaştırma Sunucuları

  Hyper-V, ESX ve XenServer sanallaştırma platformlarını aynı anda destekler. Hyper-V sanallaştırma sunucularının kurulumundan Failover Cluster yapısına dahil edilişine kadar tüm süreci üstlenebilir. Sanallaştırma sunucuları arasında otomatik yük dengeleme için Dinamik Optimizasyon işlevlerini destekler. Enerji tasarrufu için Sanallaştırma sunucular seviyesinde Güç Optimizasyonu işlevlerini destekler.

  Sanal Makine

  Sanal makine ve bileşenlerin hazırlanması, dağıtılması ve işletilmesi süreçlerini baştan sona üstlenebilir. Hazır şablonlardan yeni sanal makine dağıtımını destekler. Fizikselden sanala (p2v) ve sanaldan sanala (v2v) dönüşüm işlemlerini destekler. Canlı sanal makine aktarımı, canlı depolama alanı aktarımı, bakım modu, anlık görüntü gibi gelişmiş sanallaştırma görevlerinin tamamını destekler. Application Virtualization (App-V) ile entegre olarak sanal makineler için sanal uygulama dağıtımı yapabilir.

  Bulut

  Sunucu (işlem gücü), ağ, depolam ve kütüphane kaynakları ile özel bulut oluşturmayı ve işletmeyi destekler. Uygulama Profili şablonlarıyla Microsoft SQL Server, App-V uygulamaları ve Microsoft Web Deploy 2.0 uygulamalarının dağıtımını otomatikleştirmeyi destekler. Servis Şablon Tasarımcısı ile bulut servislerinin dağıtımını kolaylaştırmak üzere servis şablonları oluşturmayı destekler. Şablonlardan yeni servis dağıtımını destekler.

  Mantıksal ağlar, Mac adres havuzları, yük dengeleyicileri, VIP şablonları gibi ağ kaynaklarının yönetimini destekler. Kapsamlı ağ sanallaştırmasını ve işletimini destekler.

  Depolama

  Depolama cihazları, depolama grupları, sınıflama ve havuzlar gibi depolama kaynaklarının yönetimini destekler.

Özel İzleme ve Yönetim Çözümleri

BT yapılarının giderek karmaşıklaşması ve ürün çeşitliliği nedeniyle bazı durumlarda hazır çözümler ihtiyaçlara tam olarak yanıt veremeyebilir.

INPROWISE Danışmanlık Hizmetleri, hazır izleme ve yönetim çözümleriyle efektif bir şekilde karşılanamayan ihtiyaçlarınız için özel servisler geliştirerek beklentinizle tam olarak örtüşen çözümler sunabilir.